Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Финландия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 23,20%
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,00%
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 17,50%
KD-PS - VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 14,00%
VIHR - Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 12,40%
SFP - Svenska folkpartiet i Finland 6,10%
Други партии - Други партии 7,80%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Финландия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 2
Verts/ALE 2
ALDE 4
ЕНП 4
EFD 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Финландия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 2
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Финландия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Финландия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Финландия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Финландия Европейски съюз
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика