Места по политически групи: 2004-2009 г. Франция - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 11
PPE-DE 17
IND/DEM 3
НЧ 7

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Франция - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 31
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 31
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF Union pour la Démocratie Française 11
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Verts Europe Écologie 6
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Français 2
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MPF Mouvement pour la France 3
НЧ - Независими членове 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FN Front National 7

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Франция - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Франция Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Франция - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Франция Европейски съюз
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика