Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Франция - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 27,80%
PS - Parti Socialiste 16,48%
Europe Écologie - Europe Écologie 16,28%
MoDem - Mouvement démocrate 8,40%
FN - Front National 6,30%
FG - Front de gauche pour changer d'Europe 6,00%
Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 4,60%
AOM - Alliance des Outre-mers 0,42%
Други партии - Други партии 13,72%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Франция - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 5
S&D 14
Verts/ALE 14
ALDE 6
ЕНП 29
EFD 1
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Франция - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 29
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UMP Union pour un Mouvement Populaire 29
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 14
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Europe Écologie Europe Écologie 14
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MoDem Mouvement démocrate 6
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FG Front de gauche pour changer d'Europe 4
AOM Alliance des Outre-mers 1
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Libertas (MPF-CPNT) Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FN Front National 3

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Франция - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Франция Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Франция - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Франция Европейски съюз
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика