Места по политически групи: 1979-1984 г. Германия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 35
L 4
PPE 42

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Германия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 42
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDU Christlich Demokratische Union 34
CSU Christlich Soziale Union 8
S - Група на социалистите 35
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 35
L - Група на либералите и демократите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
F.D.P Freie Demokratische Partei 4

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика