Места по политически групи: 2004-2009 г. Германия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 7
PSE 23
Verts/ALE 13
ALDE 7
PPE-DE 49

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Германия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 49
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 40
CSU Christlich-Soziale Union 9
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 23
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Grüne Bündnis 90/Die Grünen 13
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FDP Freie Demokratische Partei 7
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PDS Partei des Demokratischen Sozialismus 7

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Германия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Германия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 15% 85% 16% 84%
1984 20% 80% 18% 82%
1989 31% 69% 19% 81%
1994 35% 65% 26% 74%
1999 37% 63% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 37% 63% 35% 65%
2014 36% 64% 37% 63%
2019 36% 64% 41% 59%
24/06/2019 - 15:14
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Германия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Германия Европейски съюз
1979 65,73% 61,99%
1984 56,76% 58,98%
1989 62,28% 58,41%
1994 60,02% 56,67%
1999 45,19% 49,51%
2004 43,00% 45,47%
2009 43,27% 42,97%
2014 48,10% 42,61%
2019 61,38% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика