Места по политически групи: 2009-2014 г. Германия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 8
S&D 23
Verts/ALE 14
ALDE 12
ЕНП 42

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Германия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 42
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDU Christlich-Demokratische Union 34
CSU Christlich-Soziale Union 8
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 23
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Grünen Bündnis 90/Die Grünen 14
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FDP Freie Demokratische Partei 12
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DIE LINKE Die Linkspartei/ Die Linke 8

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика