Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Германия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
CDU - Christlich-Demokratische Union 30,70%
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands 20,80%
Grünen - Bündnis 90/Die Grünen 12,10%
FDP - Freie Demokratische Partei 11,00%
DIE LINKE - Die Linkspartei/ Die Linke 7,50%
CSU - Christlich-Soziale Union 7,20%
Други партии - Други партии 10,70%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Германия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 8
S&D 23
Verts/ALE 14
ALDE 12
ЕНП 42

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Германия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 42
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDU Christlich-Demokratische Union 34
CSU Christlich-Soziale Union 8
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 23
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Grünen Bündnis 90/Die Grünen 14
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FDP Freie Demokratische Partei 12
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DIE LINKE Die Linkspartei/ Die Linke 8

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Германия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Германия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 15% 85% 16% 84%
1984 20% 80% 18% 82%
1989 31% 69% 19% 81%
1994 35% 65% 26% 74%
1999 37% 63% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 37% 63% 35% 65%
2014 36% 64% 37% 63%
2019 36% 64% 41% 59%
24/06/2019 - 15:14
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Германия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Германия Европейски съюз
1979 65,73% 61,99%
1984 56,76% 58,98%
1989 62,28% 58,41%
1994 60,02% 56,67%
1999 45,19% 49,51%
2004 43,00% 45,47%
2009 43,27% 42,97%
2014 48,10% 42,61%
2019 61,38% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика