Места по политически групи: 1994-1999 г. Испания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE 9
PSE 22
ARE 1
ELDR 2
PPE 30

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
  • FE - Група Форца Европа
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Испания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 30
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PP Partido Popular 28
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 22
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 22
GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU Izquierda Unida 5
IU-IPC Iniciativa per Catalunya 4
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDC Convergencia Democràtica Catalunya 2
ARE - Група на Европейския радикален алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CN-CC Coalicion Nacionalista-Coalición Canaria 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Испания - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Испания Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1989 15% 85% 19% 81%
1994 33% 67% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
18/06/2019 - 16:24
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Испания - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Испания Европейски съюз
1987 68,52%
1989 54,71% 58,41%
1994 59,14% 56,67%
1999 63,05% 49,51%
2004 45,14% 45,47%
2009 44,87% 42,97%
2014 43,81% 42,61%
2019 60,73% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика