Места по политически групи: 1999-2004 г. Испания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 4
PSE 24
Verts/ALE 5
ELDR 2
PPE-DE 28
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Испания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PP Partido Popular 27
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PAR Partido Aragonés 1
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 1
BNG Bloque Nacionalista Galego 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
BNV Bloc Nacionalista Valencia 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU Izquierda Unida 4
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDC Convergencia Democratica de Catalunya 1
UV Unió Valenciana 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ex EH ex Euskal Herritarrok 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика