Места по политически групи: 2009-2014 г. Испания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
S&D 23
Verts/ALE 2
ALDE 2
ЕНП 25
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Испания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 25
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PP Partido Popular 23
UDC Uniò Democràtica de Catalunya 1
VOX Vox 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 21
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 2
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDC Convergència Democràtica de Catalunya 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ICV Iniciativa per Catalunya Verds 1
Aralar Aralar 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU Izquierda Unida 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UPyD Unión, Progreso y Democracia 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика