Места по политически групи: 1994-1999 г. Италия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE 5
PSE 18
V 4
ARE 2
ELDR 7
PPE 12
FE 27
НЧ 12

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
  • FE - Група Форца Европа
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Италия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
FE - Група Форца Европа 27
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI Forza Italia 25
CCD Centro cristiano democratico 2
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PDS Partito Democratico della Sinistra 15
PSI Partito Socialista Italiano 2
Ind. Sin. Indipendenti di Sinestra 1
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PPI Partito Popolare Italiano 8
Patto Segni Patto Segni 3
SVP Südtiroler Volkspartei 1
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LN Lega Nord 6
PRI Partito Repubblicano  1
GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RC Partito della Rifondazione Comunista 5
V - Група на Зелените в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Fed. Verdi Federazione dei Verdi 3
RETE Movimento per la Democrazia - La Rete 1
ARE - Група на Европейския радикален алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Pannella-Riformatori Lista Pannella/Reformatori 2
НЧ - Независими членове 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
AN Alleanza Nazionale  10
MSI Movimento Sociale Italiano 1
PSDI Partito Socialista Democratico Italiano 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

19/07/2019 - 12:27
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Италия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Италия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Италия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Италия Европейски съюз
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика