Места по политически групи: 2004-2009 г. Латвия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Verts/ALE 1
ALDE 1
PPE-DE 3
UEN 4

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Латвия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  4
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
JL Jaunais laiks 2
TP Tautos pažangos partija 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LC Latvijas_Ceļš 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Латвия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Латвия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 33% 67% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 37% 63% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
04/06/2019 - 15:48
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Латвия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Латвия Европейски съюз
2004 41,34% 45,47%
2009 53,70% 42,97%
2014 30,24% 42,61%
2019 33,53% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика