Места по политически групи: 1994-1999 г. Люксембург - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 2
V 1
ELDR 1
PPE 2

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
  • FE - Група Форца Европа
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Люксембург - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
POSL Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/Letzeburger Socialistesch Arbeiterpartei 2
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCS Parti Chrétien Social/Chrëschtlech-Sozial Volleksparte 2
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DP Parti Démocratique/Demokratesch Partei 1
V - Група на Зелените в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GLEI-GAP Déi Gréng 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Люксембург - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Люксембург Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 17% 83% 16% 84%
1984 50% 50% 18% 82%
1989 50% 50% 19% 81%
1994 50% 50% 26% 74%
1999 33% 67% 30% 70%
2004 50% 50% 31% 69%
2009 17% 83% 35% 65%
2014 33% 67% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
17/06/2019 - 16:13
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Люксембург - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Люксембург Европейски съюз
1979 88,91% 61,99%
1984 88,79% 58,98%
1989 87,39% 58,41%
1994 88,55% 56,67%
1999 87,27% 49,51%
2004 91,35% 45,47%
2009 90,76% 42,97%
2014 85,55% 42,61%
2019 84,24% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика