29/05/2019 - 16:46
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии: 2019-2024 г. Малта - Официални резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
PL/MLP - Partit Laburista/Malta Labour Party 54,29%
PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 37,90%
PD - Partit Demokratiku/Democratic Party 2,03%
AD/DA - Alternattiva Demokratika/Democratic Alternative 0,72%
Други партии - Други партии 5,06%
02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи: 2019-2024 г. Малта - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
ЕНП 2

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 г. Малта - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PL/MLP Partit Laburista/Malta Labour Party 4
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PN/NP Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 2

PN/NP > ЕНП: CASA David, METSOLA Roberta

PL/MLP > S&D: AGIUS SALIBA Alex Matthew, CUTAJAR Josianne, DALLI Miriam, SANT Alfred

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Малта - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Малта Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 0% 100% 31% 69%
2009 0% 100% 35% 65%
2014 67% 33% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Малта - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Малта Европейски съюз
2004 82,39% 45,47%
2009 78,79% 42,97%
2014 74,80% 42,61%
2019 72,70% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика