Места по политически групи: 1979-1984 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 9
L 4
PPE 10
НЧ 2

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 10
S - Група на социалистите 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 9
L - Група на либералите и демократите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
D66 Demokraten 66 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика