Места по политически групи: 1989-1994 г. Нидерландия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 8
V 2
PPE 10
LDR 4
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

 • S - Група на социалистите
 • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
 • LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите
 • ED - Група на Европейските демократи
 • V - Група на Зелените в Европейския парламент
 • GUE - Група за Европейската обединена левица
 • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
 • DR - Техническа група на европейската десница
 • CG - Коалиция на левите
 • ARC - Група Дъга в Европейския парламент
 • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1989-1994 г. Нидерландия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 10
S - Група на социалистите 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 8
LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 1
V - Група на Зелените в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Regenboog/CPN Communistische Partij van Nederland 1
Regenboog/PPR Politieke Partij Radikalen 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Нидерландия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Нидерландия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 20% 80% 16% 84%
1984 28% 72% 18% 82%
1989 28% 72% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 48% 52% 31% 69%
2009 48% 52% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
06/06/2019 - 12:05
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Нидерландия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Нидерландия Европейски съюз
1979 58,12% 61,99%
1984 50,88% 58,98%
1989 47,48% 58,41%
1994 35,69% 56,67%
1999 30,02% 49,51%
2004 39,26% 45,47%
2009 36,75% 42,97%
2014 37,32% 42,61%
2019 41,93% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика