Места по политически групи: 1994-1999 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 7
V 1
ELDR 10
PPE 9
I-EDN 2
UPE 2

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6
D66 Demokraten 66 4
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 9
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 7
UPE - Група на Съюза за Европа 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 1
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 1
I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SGP/GPV/RPF Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek  Verbond/Reformatorische Politieke Federatie 2
V - Група на Зелените в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GroenLinks Groenlinks 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика