Места по политически групи: 1999-2004 г. Обединено кралство - Великобритания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 29
Verts/ALE 6
EDD 3
ELDR 10
PPE-DE 36

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • TDI - Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Обединено кралство - Великобритания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 36
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  36
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 29
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab Labour Party 29
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ldem. Liberal Democrats  10
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party  2
PCymru Plaid Cymru 2
GreenP Greens  2
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UK Ind UK Independence Party 3

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика