Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Обединено кралство - Великобритания - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Други партии GB - Други партии Великобритания 8,94%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Обединено кралство - Великобритания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
ЕКР 24
EFD 13
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Обединено кралство - Великобритания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  24
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 13
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика