Резултати по национални партии: 2014-2019 г. Обединено кралство - Великобритания - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49%
Lab. - Labour Party 25,40%
Cons. - Conservative Party 23,93%
GP - Green Party of England and Wales 7,87%
Ldem. - Liberal Democrats 6,87%
SNP - Scottish National Party 2,46%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71%
Други партии GB - Други партии Великобритания 5,27%

Места по политически групи: 2014-2019 г. Обединено кралство - Великобритания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 20
Зелените/ECA 6
АЛДЕ 1
ЕКР 19
EFDD 24

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Обединено кралство - Великобритания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 20
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 20
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party 19
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ldem. Liberal Democrats 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика