Места по политически групи: 2004-2009 г. Полша - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 8
ALDE 4
PPE-DE 19
UEN 7
IND/DEM 10
НЧ 6

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Полша - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PO Platforma Obywatelska 15
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LPR Liga Polskich Rodzin 10
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 3
UP Unia Pracy 1
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UW Unia Wolnosci 4
НЧ - Независими членове 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SO Samoobrona 6

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Полша - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Полша Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27/05/2019 - 15:05
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Полша - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Полша Европейски съюз
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика