Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Унгария - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
FIDESZ-KDNP - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 56,36%
MSZP - Magyar Szocialista Párt 17,37%
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 14,77%
MDF - Magyar Demokrata Fórum 5,31%
Други партии - Други партии 6,19%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Унгария - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
ЕНП 14
ЕКР 1
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Унгария - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FIDESZ-KDNP Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 14
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MSZP Magyar Szocialista Párt 4
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Унгария - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Унгария Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 37% 63% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 19% 81% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
17/06/2019 - 16:13
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Унгария - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Унгария Европейски съюз
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика