Разбивка по национални партии и политически групи: 1984-1989 Парламент в края на мандата

Разбивка по националните партии в политически групи на Европейския парламент
Държава Общо места
BE
1,54%
1,16%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
4,63%
Разбивка на националните партии от Белгия на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 1,54%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,97
0,58
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,77
0,39
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на либералите и демократите 0,97%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
0,39
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 0,77%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,39
0,19
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
DE
6,37%
7,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,35%
0,00%
0,00%
15,64%
Разбивка на националните партии от Германия на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 6,37%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6,37
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 7,92%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6,56
1,35
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 1,35%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,35
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DK
0,58%
0,19%
0,77%
0,39%
0,39%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
3,09%
Разбивка на националните партии от Дания на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 0,58%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Група на Европейските демократи 0,77%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,77
Група на комунистите и съмишлениците 0,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,39
Група на либералите и демократите 0,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,39
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 0,77%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,77
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EL
1,93%
1,54%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Разбивка на националните партии от Гърция на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 1,93%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,93
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,54%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,54
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на комунистите и съмишлениците 0,77%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейския демократичен алианс 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейската десница 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ES
5,60%
0,19%
3,28%
0,58%
0,39%
0,00%
0,19%
0,00%
1,35%
11,58%
Разбивка на националните партии от Испания на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 5,60%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5,60
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Група на Европейските демократи 3,28%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3,28
Група на комунистите и съмишлениците 0,58%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
Група на либералите и демократите 0,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,39
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 1,35%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,16
0,19
FR
3,86%
1,54%
0,00%
1,93%
2,51%
3,86%
0,00%
1,74%
0,19%
15,64%
Разбивка на националните партии от Франция на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 3,86%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3,86
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,54%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,35
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на комунистите и съмишлениците 1,93%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,74
0,19
Група на либералите и демократите 2,51%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,35
0,58
0,19
0,19
0,19
Група на Европейския демократичен алианс 3,86%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3,09
0,39
0,19
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейската десница 1,74%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,74
Независими членове 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
IE
0,00%
1,16%
0,00%
0,00%
0,19%
1,54%
0,00%
0,00%
0,00%
2,90%
Разбивка на националните партии от Ирландия на политически групи на Европейския парламент
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на либералите и демократите 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Група на Европейския демократичен алианс 1,54%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,54
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IT
2,32%
5,21%
0,00%
5,02%
1,16%
0,00%
0,39%
0,97%
0,58%
15,64%
Разбивка на националните партии от Италия на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 2,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,74
0,58
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 5,21%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5,02
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на комунистите и съмишлениците 5,02%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4,83
0,19
Група на либералите и демократите 1,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,77
0,39
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 0,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
0,19
Група на Европейската десница 0,97%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,97
Независими членове 0,58%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
LU
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Разбивка на националните партии от Люксембург на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 0,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,39
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,58%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на либералите и демократите 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NL
1,74%
1,54%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,39%
0,00%
0,19%
4,83%
Разбивка на националните партии от Нидерландия на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 1,74%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,74
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,54%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,54
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на либералите и демократите 0,97%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,97
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 0,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
PT
1,35%
0,77%
0,00%
0,58%
1,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,63%
Разбивка на националните партии от Португалия на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 1,35%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,16
0,19
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,77%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,77
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на комунистите и съмишлениците 0,58%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,58
Група на либералите и демократите 1,93%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,93
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UK
6,37%
0,00%
8,69%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,19%
15,64%
Разбивка на националните партии от Обединено кралство на политически групи на Европейския парламент
Група на социалистите 6,37%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6,18
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейските демократи 8,69%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
8,69
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейския демократичен алианс 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейската десница 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Независими членове 0,19%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,19
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика