Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 Парламент в края на мандата

Разбивка по националните партии в политически групи на Европейския парламент
Държава Общо места
AT
0,96%
1,12%
0,16%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
3,35%
Разбивка на националните партии от Австрия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 0,96%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,96
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,12%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,12
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените в Европейския парламент 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 0,96%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,96
BE
0,96%
1,12%
0,96%
0,00%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,48%
3,99%
Разбивка на националните партии от Белгия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 0,96%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
0,48
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,12%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
0,32
0,16
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,96%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
0,32
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените в Европейския парламент 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
0,16
Група на Европейския радикален алианс 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
DE
6,39%
7,51%
0,00%
0,00%
0,00%
1,92%
0,00%
0,00%
0,00%
15,81%
Разбивка на националните партии от Германия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 6,39%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6,39
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 7,51%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6,23
1,28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените в Европейския парламент 1,92%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,92
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DK
0,64%
0,48%
0,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,64%
0,00%
2,56%
Разбивка на националните партии от Дания на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,80%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на независимите за Европа на нациите 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,32
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EL
1,60%
1,44%
0,00%
0,64%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Разбивка на националните партии от Гърция на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 1,60%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,60
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,44%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,44
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,32
Група на Съюза за Европа 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ES
3,35%
4,63%
0,32%
1,44%
0,00%
0,00%
0,48%
0,00%
0,00%
10,22%
Разбивка на националните партии от Испания на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 3,35%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3,04
0,32
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 4,63%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4,47
0,16
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 1,44%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,80
0,64
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейския радикален алианс 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI
0,64%
0,64%
0,80%
0,32%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
2,56%
Разбивка на националните партии от Финландия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,80%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
0,16
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,00
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените в Европейския парламент 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FR
2,56%
2,08%
0,16%
1,12%
2,72%
0,00%
1,92%
1,28%
2,08%
13,90%
Разбивка на националните партии от Франция на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 2,56%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2,40
0,16
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 2,08%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
0,48
0,32
0,32
0,32
0,16
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 1,12%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,96
0,16
Група на Съюза за Европа 2,72%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2,40
0,16
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейския радикален алианс 1,92%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
0,48
0,48
0,32
Група на независимите за Европа на нациите 1,28%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,80
0,32
0,16
Независими членове 2,08%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,76
0,16
0,16
IE
0,16%
0,64%
0,16%
0,00%
1,12%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
2,40%
Разбивка на националните партии от Ирландия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Съюза за Европа 1,12%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,12
Група на Зелените в Европейския парламент 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IT
3,04%
5,75%
0,64%
0,80%
0,48%
0,48%
0,32%
0,00%
2,40%
13,90%
Разбивка на националните партии от Италия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 3,04%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2,40
0,32
0,16
0,16
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 5,75%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3,35
1,12
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,16
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
0,16
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 0,80%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
0,16
0,16
Група на Съюза за Европа 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
Група на Зелените в Европейския парламент 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
Група на Европейския радикален алианс 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 2,40%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,60
0,64
0,16
LU
0,32%
0,32%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
Разбивка на националните партии от Люксембург на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Европейския радикален алианс 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NL
1,12%
1,44%
1,60%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,32%
0,00%
4,95%
Разбивка на националните партии от Нидерландия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 1,12%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,12
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,44%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,44
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1,60%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,96
0,64
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Съюза за Европа 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
0,16
Група на Зелените в Европейския парламент 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на независимите за Европа на нациите 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PT
1,60%
1,44%
0,00%
0,48%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Разбивка на националните партии от Португалия на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 1,60%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,60
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1,44%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,44
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
Група на Съюза за Европа 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SE
1,12%
0,80%
0,48%
0,48%
0,00%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
3,51%
Разбивка на националните партии от Швеция на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 1,12%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1,12
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 0,80%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,80
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,48
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените в Европейския парламент 0,64%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,64
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UK
9,74%
2,72%
0,48%
0,16%
0,00%
0,16%
0,32%
0,16%
0,16%
13,90%
Разбивка на националните партии от Обединено кралство на политически групи на Европейския парламент
Група на Партията на европейските социалисти 9,74%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
9,42
0,16
0,16
Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 2,72%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2,72
Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 0,48%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
0,16
Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените в Европейския парламент 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Група на Европейския радикален алианс 0,32%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,32
Група на независимите за Европа на нациите 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Независими членове 0,16%
Национални партии, които са членове на тази политическа група
0,16
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика