02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 Учредително заседание

Разбивка по националните партии в политически групи на Европейския парламент
Държава Общо места
AT
7
5
0
1
0
2
3
0
18
Разбивка на националните партии от Австрия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
7
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Identity and Democracy 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
BE
4
3
3
4
1
3
3
0
21
Разбивка на националните партии от Белгия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Renew Europe group 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
2
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
Identity and Democracy 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
BG
7
5
2
3
0
0
0
0
17
Разбивка на националните партии от България на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
Европейски консерватори и реформисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Renew Europe group 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CY
2
2
0
0
2
0
0
0
6
Разбивка на националните партии от Кипър на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CZ
5
0
4
6
1
3
2
0
21
Разбивка на националните партии от Чехия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
Renew Europe group 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Identity and Democracy 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DE
29
16
1
7
6
25
11
1
96
Разбивка на националните партии от Германия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 29
Национални партии, които са членове на тази политическа група
29
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
16
Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Renew Europe group 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
2
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 25
Национални партии, които са членове на тази политическа група
21
1
1
1
1
Identity and Democracy 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
11
Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
DK
1
3
0
5
1
2
1
0
13
Разбивка на националните партии от Дания на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
2
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Identity and Democracy 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EE
0
2
0
3
0
0
1
0
6
Разбивка на националните партии от Естония на политически групи на Европейския парламент
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Identity and Democracy 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EL
8
2
1
0
6
0
0
4
21
Разбивка на националните партии от Гърция на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
8
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
2
ES
12
20
3
8
6
2
0
3
54
Разбивка на националните партии от Испания на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
12
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 20
Национални партии, които са членове на тази политическа група
20
Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Renew Europe group 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
7
1
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
FI
3
2
0
3
1
2
2
0
13
Разбивка на националните партии от Финландия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Identity and Democracy 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FR
8
5
0
21
6
12
22
0
74
Разбивка на националните партии от Франция на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
8
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
21
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
12
Identity and Democracy 22
Национални партии, които са членове на тази политическа група
22
Национални партии, които са членове на тази политическа група
HR
4
3
1
1
0
0
0
2
11
Разбивка на националните партии от Хърватия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
1
HU
13
5
0
2
0
0
0
1
21
Разбивка на националните партии от Унгария на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
13
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
IE
4
0
0
1
4
2
0
0
11
Разбивка на националните партии от Ирландия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IT
7
19
5
0
0
0
28
14
73
Разбивка на националните партии от Италия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
19
Европейски консерватори и реформисти 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Identity and Democracy 28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
28
Независими членове 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
14
LT
4
2
1
2
0
2
0
0
11
Разбивка на националните партии от Литва на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LU
2
1
0
2
0
1
0
0
6
Разбивка на националните партии от Люксембург на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LV
2
2
2
1
0
1
0
0
8
Разбивка на националните партии от Латвия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Европейски консерватори и реформисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MT
2
4
0
0
0
0
0
0
6
Разбивка на националните партии от Малта на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NL
6
6
4
6
1
3
0
0
26
Разбивка на националните партии от Нидерландия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
1
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
1
Renew Europe group 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
2
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PL
17
8
26
0
0
0
0
0
51
Разбивка на националните партии от Полша на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
17
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
3
Европейски консерватори и реформисти 26
Национални партии, които са членове на тази политическа група
26
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PT
7
9
0
0
4
1
0
0
21
Разбивка на националните партии от Португалия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
6
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
2
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RO
14
10
0
8
0
0
0
0
32
Разбивка на националните партии от Румъния на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
10
2
2
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
8
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SE
6
5
3
3
1
2
0
0
20
Разбивка на националните партии от Швеция на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
2
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
5
Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Renew Europe group 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SI
4
2
0
2
0
0
0
0
8
Разбивка на националните партии от Словения на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SK
4
3
2
2
0
0
0
2
13
Разбивка на националните партии от Словакия на политически групи на Европейския парламент
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
1
1
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
3
Европейски консерватори и реформисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
2
UK
0
10
4
17
1
11
0
30
73
Разбивка на националните партии от Обединено кралство на политически групи на Европейския парламент
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
10
Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
4
Renew Europe group 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
16
1
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
1
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
7
3
1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Независими членове 30
Национални партии, които са членове на тази политическа група
29
1
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика