Ustavující zasedání - 23. 10. 2019

2. 7. 2019 - 10:00
Všechny časy jsou GMT+2

Evropský parlament 2019–2024 Ustavující zasedání

Politické skupiny Počet křesel
ELS - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 182
S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Zelení/ESA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 74
ID - Identita a Demokracie 73
ECR - Skupina Evropských konzervativců a reformistů 62
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 41
NI - Nezařazení poslanci 57
Celkový počet křesel

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • ELS - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
  • S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
  • ECR - Skupina Evropských konzervativců a reformistů
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • Zelení/ESA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • ID - Identita a Demokracie
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Zdroj: Evropský parlament ve spolupráci s Kantar

Evropská unie

Typ výsledků:

Odhady: Souhrn připravený společností Kantar vycházející z dostupných vnitrostátních odhadů nebo údajů o hlasování vyplývajících z voleb a zveřejněných v daném členském státě po ukončení hlasování, vycházejících ze známých a spolehlivých vnitrostátních průzkumů veřejného mínění.

Předpoklad: Předpokládané složení Evropského parlamentu je odhadem jeho složení vyplývajícího z voleb, které vytvořila společnost Kantar jako souhrn dostupných volebních výsledků, odhadů nebo údajů o volbách zveřejněných v členských státech po ukončení hlasování. Projekce vychází ze struktury končícího Parlamentu a není přesnou předpovědí složení nově zvoleného Parlamentu.

Prozatímní: Složení Evropského parlamentu na základě dostupných prozatímních nebo konečných vnitrostátních výsledků zveřejněných po ukončení hlasování ve všech členských státech na základě struktury končícího Parlamentu.

Prozatímní výsledky: První výsledky předložené oficiálním volebním orgánem členského státu na základě procenta sečtených hlasů.

Konečné výsledky: Výsledky zveřejněné oficiálním volebním orgánem členského státu po sečtení všech hlasů.

Oficiální výsledky: Definitivní výsledky vyhlášené oficiálním volebním orgánem členského státu a potvrzené vnitrostátním zákonodárným orgánem.

Ustavující zasedání: Výsledky oficiálně oznámené nově zvoleným Evropským parlamentem po ověření kritérií způsobilosti jeho poslanců.

Zdroj: Evropský parlament ve spolupráci s Kantar

22. 10. 2019 - 11:30
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle zemí Konečné výsledky

Volební účast podle zemí v procentních bodech
Země Procentní podíl (%)
Evropská unie 50,66%
Belgie 88,47%
Bulharsko 32,64%
Česko 28,72%
Dánsko 66,08%
Estonsko 37,60%
Finsko 40,80%
Francie 50,12%
Chorvatsko 29,85%
Irsko 49,70%
Itálie 54,50%
Kypr 44,99%
Litva 53,48%
Lotyšsko 33,53%
Lucembursko 84,24%
Maďarsko 43,36%
Malta 72,70%
Německo 61,38%
Nizozemsko 41,93%
Polsko 45,68%
Portugalsko 30,75%
Rakousko 59,80%
Rumunsko 51,20%
Řecko 58,69%
Slovensko 22,74%
Slovinsko 28,89%
Spojené království 37,18%
Španělsko 60,73%
Švédsko 55,27%

Zdroj: Evropský parlament ve spolupráci s Kantar

Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf