Křesla podle politické skupiny a země: 1979–1984 Ustavující zasedání

Rozdělení politických skupin v Evropském parlamentu podle zemí
Země Počet křesel Křesla
Belgie 7 10 4 1 2 24
Dánsko 4 2 1 3 1 4 1 16
Francie 21 9 19 17 15 81
Irsko 4 4 1 5 1 15
Itálie 13 30 24 5 5 4 81
Lucembursko 1 3 2 6
Německo 35 42 4 81
Nizozemsko 9 10 4 2 25
Spojené království 18 61 1 1 81
Evropská unie 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Křesla podle politické skupiny a země: 1979–1984 Ustavující zasedání

Rozdělení vybrané politické skupiny v Evropském parlamentu podle zemí
Země Celkový počet křesel