Počet křesel podle politických skupin: 1999–2004 Belgie - Volební obvod frankofonního společenství - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 3
Verts/ALE 3
ELDR 2
PPE-DE 2

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
  • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
  • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1999–2004 Belgie - Volební obvod frankofonního společenství - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 3
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PSC Parti Social Chrétien 1
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PRL-FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 2

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf