Počet křesel podle politických skupin: 1989–1994 Francie - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
CG 7
S 22
V 8
ARC 1
PPE 6
RDE 13
LDR 13
DR 10
NI 1

Politické skupiny v Evropském parlamentu

 • S - Skupina socialistů
 • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
 • LDR - Skupina liberálů a demokratických reformistů
 • ED - Skupina evropské demokracie
 • V - Zelená skupina v Evropském parlamentu
 • GUE - Skupina pro Sjednocenou evropskou levici
 • RDE - Skupina evropské demokratické levice
 • DR - Technická skupina Evropské pravice
 • CG - Levá jednota
 • ARC - Skupina Duha v Evropském parlamentu
 • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1989–1994 Francie - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
S - Skupina socialistů 22
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 18
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
LDR - Skupina liberálů a demokratických reformistů 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UDF Union pour la Démocratie Française 3
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 2
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
UDF-Clubs P. Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités 1
UDF-PSD Parti social-démocrate 1
RDE - Skupina evropské demokratické levice 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
RPR Rassemblement pour la République 12
DR - Technická skupina Evropské pravice 10
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FN Front National 10
V - Zelená skupina v Evropském parlamentu 8
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Levá jednota 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PCF Parti Communiste Français 7
PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) 6
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des Démocrates Sociaux 4
UDF Union pour la Démocratie Française 1
ARC - Skupina Duha v Evropském parlamentu 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
NI - Nezařazení poslanci 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
s.e. Sans étiquette 1

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

2. 7. 2019 - 16:25
Všechny časy jsou GMT+2

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Francie - Ustavující zasedání

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Francie Evropská unie
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27. 5. 2019 - 10:18
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle roků Francie - Konečné výsledky

Vnitrostátní a evropská účast podle roků, v procentních bodech
Rok Francie Evropská unie
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf