Počet křesel podle politických skupin: 1999–2004 Francie - Končící parlament

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
PPE-DE 21
EDD 9
UEN 4
NI 10

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
  • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1999–2004 Francie - Končící parlament

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 21
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu 18
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 15
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 9
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností 9
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Skupina Unie pro Evropu národů 4
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PR Parti Radical 1
NI - Nezařazení poslanci 10
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf