Počet křesel podle politických skupin: 2004–2009 Polsko - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 8
ALDE 4
ELS-ED 19
UEN 7
IND/DEM 10
NI 6

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
  • ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 2004–2009 Polsko - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 19
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PO Platforma Obywatelska 15
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie 10
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
LPR Liga Polskich Rodzin 10
PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu 8
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 3
UP Unia Pracy 1
UEN - Skupina Unie pro Evropu národů 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 4
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UW Unia Wolnosci 4
NI - Nezařazení poslanci 6
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SO Samoobrona 6

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

2. 7. 2019 - 16:25
Všechny časy jsou GMT+2

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Polsko - Ustavující zasedání

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Polsko Evropská unie
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27. 5. 2019 - 15:05
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle roků Polsko - Konečné výsledky

Vnitrostátní a evropská účast podle roků, v procentních bodech
Rok Polsko Evropská unie
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf