Konstituerende session - 23.10.19

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Europa-Parlamentet 2019 - 2024 Konstituerende møde

Politiske grupper Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 182
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 74
ID - Identitet og Demokrati 73
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 62
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 41
NI - Løsgængere 57
Pladser i alt

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet i samarbejde med Kantar

Den Europæiske Union

Resultattyper:

Skøn: Sammenlægning, oprettet af Kantar, af tilgængelige nationale skøn eller rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter afstemningen er afsluttet, baseret på både kendte og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Fremskrivning: Europa-Parlamentets fremskrivning er et skøn over dets sammensætning som følge af valget, der blev oprettet af Kantar som en sammenlægning af tilgængelige valgresultater, skøn eller rundspørgedata offentliggjort i medlemsstaterne efter afstemningen er afsluttet. Uden at det berører sammensætningen af det nyvalgte Parlament, er fremskrivningen baseret på strukturen i det afgående Parlament.

Foreløbig: Europa-Parlamentets sammensætning er baseret på foreløbige eller endelige nationale resultater, der offentliggøres efter, at afstemningen er afsluttet i alle medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående parlament.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de talte stemmer.

Endelige resultater: Resultater som er offentliggjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed, efter at alle stemmer er talt sammen.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og valideret af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende session: Resultater som er offentliggjort officielt af det nyvalgte Europa-Parlament efter bekræftelse af medlemmernes berettigelseskriterier.

Kilde: Europa-Parlamentet i samarbejde med Kantar

22.10.19 - 11:30
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter land Endelige resultater

Valgdeltagelse efter land i procentpoint
Land Procentdel (%)
Den Europæiske Union 50,66%
Belgien 88,47%
Bulgarien 32,64%
Cypern 44,99%
Danmark 66,08%
Estland 37,60%
Finland 40,80%
Frankrig 50,12%
Grækenland 58,69%
Holland 41,93%
Irland 49,70%
Italien 54,50%
Kroatien 29,85%
Letland 33,53%
Litauen 53,48%
Luxembourg 84,24%
Malta 72,70%
Polen 45,68%
Portugal 30,75%
Rumænien 51,20%
Slovakiet 22,74%
Slovenien 28,89%
Spanien 60,73%
Storbritannien 37,18%
Sverige 55,27%
Tjekkiet 28,72%
Tyskland 61,38%
Ungarn 43,36%
Østrig 59,80%
Se alle detaljer

Kilde: Europa-Parlamentet i samarbejde med Kantar

Download og del
Download denne graf