Nationale resultater Dette afsnit af hjemmesiden er dedikeret til valgresultaterne i alle medlemsstater

Konstituerende session - 23.10.19

Den Europæiske Union

Ved at vælge et land enten på kortet eller via rullemenuen vil du for hver medlemsstat finde:

Ved at vælge et land vil du for hver medlemsstat finde:

  • Resultater efter nationalt parti
  • Pladser efter politisk gruppe
  • Opdeling efter nationale partier og fordeling af valgte kandidater i de politiske grupper
  • Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet for hvert EU-valg
  • Valgdeltagelse for hvert europæisk valg i procentdele
Tilgængelighed af resultater efter medlemsstat, tilgængelighedstype og tidspunkt for sidste opdatering
Tilgængelige resultater efter medlemsstat
Land Resultattyper Sidste opdatering
Belgien Konstituerende møde
Bulgarien Konstituerende møde
Cypern Konstituerende møde
Danmark Konstituerende møde
Estland Konstituerende møde
Finland Konstituerende møde
Frankrig Konstituerende møde
Grækenland Konstituerende møde
Holland Konstituerende møde
Irland Konstituerende møde
Italien Konstituerende møde
Kroatien Konstituerende møde
Letland Konstituerende møde
Litauen Konstituerende møde
Luxembourg Konstituerende møde
Malta Konstituerende møde
Polen Konstituerende møde
Portugal Konstituerende møde
Rumænien Konstituerende møde
Slovakiet Konstituerende møde
Slovenien Konstituerende møde
Spanien Konstituerende møde
Storbritannien Konstituerende møde
Sverige Konstituerende møde
Tjekkiet Konstituerende møde
Tyskland Konstituerende møde
Ungarn Konstituerende møde
Østrig Konstituerende møde

Resultattyper:

Skøn: Sammenlægning, oprettet af Kantar, af tilgængelige nationale skøn eller rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter afstemningen er afsluttet, baseret på både kendte og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de talte stemmer.

Endelige resultater: Resultater som er offentliggjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed, efter at alle stemmer er talt sammen.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og valideret af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende session: Resultater som er offentliggjort officielt af det nyvalgte Europa-Parlament efter bekræftelse af medlemmernes berettigelseskriterier.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste parlamentariske samling for den igangværende periode.

Kilde: Europa-Parlamentet i samarbejde med Kantar