Pladser efter politisk gruppe: 2004-2009 Finland - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
PSE 3
Verts/ALE 1
ALDE 5
EPP-ED 4

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2004-2009 Finland - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 4
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 4
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 3
Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VAS Vasemmistoliitto 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Finland - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Finland Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Finland - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Finland Den Europæiske Union
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Download og del
Download denne graf