Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Finland - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 23,20%
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,00%
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 17,50%
KD-PS - VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 14,00%
VIHR - Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 12,40%
SFP - Svenska folkpartiet i Finland 6,10%
Andre partier - Andre partier 7,80%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Finland - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 2
Grønne/EFA 2
ALDE 4
EPP 4
EFD 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Finland - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 2
EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Finland - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Finland Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Finland - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Finland Den Europæiske Union
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Download og del
Download denne graf