Resultater efter nationalt parti: 2014-2019 Finland - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 22,60%
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,70%
PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna 12,90%
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 12,30%
VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 9,30%
VIHR - Vihreä liitto/Gröna förbundet 9,30%
SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 6,80%
Andre partier - Andre partier 7,10%

Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Finland - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 2
Grønne/EFA 1
ALDE 4
EPP 3
EKR 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Finland - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SFP (RKP) Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna 2
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VAS Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 1
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VIHR Vihreä liitto/Gröna förbundet 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Finland - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Finland Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Finland - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Finland Den Europæiske Union
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Download og del
Download denne graf