Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Frankrig - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 27,80%
PS - Parti Socialiste 16,48%
Europe Écologie - Europe Écologie 16,28%
MoDem - Mouvement démocrate 8,40%
FN - Front National 6,30%
FG - Front de gauche pour changer d'Europe 6,00%
Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 4,60%
AOM - Alliance des Outre-mers 0,42%
Andre partier - Andre partier 13,72%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Frankrig - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 5
S&D 14
Grønne/EFA 14
ALDE 6
EPP 29
EFD 1
NI 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Frankrig - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 29
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UMP Union pour un Mouvement Populaire 29
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 14
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Parti Socialiste 14
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 14
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Europe Écologie Europe Écologie 14
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MoDem Mouvement démocrate 6
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FG Front de gauche pour changer d'Europe 4
AOM Alliance des Outre-mers 1
EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Libertas (MPF-CPNT) Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 1
NI - Løsgængere 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FN Front National 3

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Frankrig - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Frankrig Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27.05.19 - 10:18
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Frankrig - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Frankrig Den Europæiske Union
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Download og del
Download denne graf