Resultater efter nationalt parti: 2014-2019 Kroatien - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. - Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 41,42%
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. - Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 29,93%
OraH - Održivi razvoj Hrvatske 9,42%
Andre partier - Andre partier 19,23%

Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Kroatien - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 2
Grønne/EFA 1
ALDE 2
EPP 5
EKR 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Kroatien - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 5
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 2
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 2
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 1
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
OraH Održivi razvoj Hrvatske 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Kroatien - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Kroatien Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2009 33% 67% 35% 65%
2014 45% 55% 37% 63%
2019 36% 64% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Kroatien - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Kroatien Den Europæiske Union
2013 20,84%
2014 25,24% 42,61%
2019 29,85% 50,66%
Download og del
Download denne graf