29.05.19 - 16:46
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019-2024 Malta - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
PL/MLP - Partit Laburista/Malta Labour Party 54,29%
PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 37,90%
PD - Partit Demokratiku/Democratic Party 2,03%
AD/DA - Alternattiva Demokratika/Democratic Alternative 0,72%
Andre partier - Andre partier 5,06%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019-2024 Malta - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 4
EPP 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019-2024 Malta - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PL/MLP Partit Laburista/Malta Labour Party 4
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PN/NP Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 2

PN/NP > EPP: CASA David, METSOLA Roberta

PL/MLP > S&D: AGIUS SALIBA Alex Matthew, CUTAJAR Josianne, DALLI Miriam, SANT Alfred

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Malta - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Malta Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2004 0% 100% 31% 69%
2009 0% 100% 35% 65%
2014 67% 33% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27.05.19 - 10:18
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Malta - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Malta Den Europæiske Union
2004 82,39% 45,47%
2009 78,79% 42,97%
2014 74,80% 42,61%
2019 72,70% 50,66%
Download og del
Download denne graf