19.06.19 - 13:01
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019-2024 Østrig - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
ÖVP - Österreichische Volkspartei 34,55%
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreich 23,89%
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs 17,20%
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative 14,08%
NEOS - NEOS - Das neue Österreich 8,44%
JETZT - JETZT - Liste Pilz 1,04%
Andre partier - Andre partier 0,80%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019-2024 Østrig - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 5
Grønne/EFA 2
Renew Europe 1
EPP 7
ID 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019-2024 Østrig - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreich 5
ID - Identitet og Demokrati 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
GRÜNE Die Grünen - Die Grüne Alternative 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
NEOS NEOS - Das neue Österreich 1

SPÖ > S&D: HEIDE Hannes, REGNER Evelyn, SCHIEDER Andreas, SIDL Günther, VOLLATH Bettina

ÖVP > EPP: BERNHUBER Alexander , EDTSTADLER Karoline, KARAS Othmar, MANDL Lukas, SCHMIEDTBAUER Simone, THALER Barbara, WINZIG Angelika

FPÖ > ID: HAIDER Roman, MAYER Georg, VILIMSKY Harald

GRÜNE > Grønne/EFA: VANA Monika , WIENER Sarah

NEOS > Renew Europe: GAMON Claudia

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Østrig - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Østrig Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28.05.19 - 14:38
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Østrig - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Østrig Den Europæiske Union
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Download og del
Download denne graf