29.05.19 - 16:46
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019-2024 Polen - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 45,38%
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) - Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 38,47%
Wiosna - Wiosna Roberta Biedronia 6,06%
Konfederacja - Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 4,55%
Kukiz'15 - Kukiz'15 3,69%
Coal Lewica Razem (PR + UP + RSS) - Coalition Lewica Razem (Partia Razem + Unia Pracy + Ruch Sprawiedliwości Społecznej) 1,24%
Polska Fair Play - Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 0,54%
Andre partier - Andre partier 0,07%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019-2024 Polen - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 8
EPP 17
EKR 26

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019-2024 Polen - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 26
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PiS Prawo i Sprawiedliwość 26
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 17
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 17
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 8
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Wiosna Wiosna Roberta Biedronia 3
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 5

PiS > EKR: BIELAN Adam Jerzy, BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, CZARNECKI Ryszard Henryk, FOTYGA Anna Elżbieta, JAKI Patryk Tomasz, JURGIEL Krzysztof, KARSKI Karol Adam, KEMPA Beata Agnieszka, KLOC Izabela Helena, KOPCIŃSKA Joanna Maria, KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, KRUK Elżbieta Małgorzata, KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, LEGUTKO Ryszard Antoni, MAZUREK Beata, MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna, PORĘBA Tomasz Piotr, RAFALSKA Elżbieta, RZOŃCA Bogdan Józef, SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, SZYDŁO Beata Maria, TOBISZOWSKI Grzegorz Józef, WASZCZYKOWSKI Witold Jan, WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, ZALEWSKA Anna Elżbieta, ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

Wiosna > S&D: BIEDROŃ Robert, KOHUT Łukasz Marcin, SPUREK Sylwia Iwona

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > EPP: ADAMOWICZ Magdalena, ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, BUZEK Jerzy Karol, DUDA Jarosław, FRANKOWSKI Tomasz, GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, HALICKI Andrzej Witold, HETMAN Krzysztof Andrzej, HÜBNER Danuta Maria, JARUBAS Adam Sebastian, KALINOWSKI Jarosław, KOPACZ Ewa Bożena, LEWANDOWSKI Janusz Antoni, OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria, OLBRYCHT Jan Marian, SIKORSKI Radosław Tomasz, ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > S&D: BALT Marek Paweł, BELKA Marek Marian, CIMOSZEWICZ Włodzimierz, LIBERADZKI Bogusław Marian, MILLER Leszek Cezary

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Polen - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Polen Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27.05.19 - 15:05
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Polen - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Polen Den Europæiske Union
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%
Download og del
Download denne graf