Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Portugal - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 4
S&D 7
Grønne/EFA 1
EPP 10

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Portugal - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 10
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PSD Partido Social Democrata 8
PP Partido Popular 2
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Partido Socialista  7
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
BE Bloco de Esquerda 2
PCP Partido Comunista Português 2
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ind. Independent 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf