Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Portugal - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 4
S&D 8
ALDE 1
EPP 8

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Portugal - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 8
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PSD Partido Social Democrata 6
PP Partido Popular 1
MPT Partido da Terra 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 8
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Partido Socialista 8
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
BE Bloco de Esquerda 1
PCP (Coal. CDU) Partido Comunista Português 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PDR (former MPT) Partido Democrático Republicano 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf