Resultater efter nationalt parti: 2014-2019 Storbritannien - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
UKIP - United Kingdom Independence Party 26,77%
Lab. - Labour Party 24,74%
Cons. - Conservative Party 23,31%
GP - Green Party 7,67%
Ldem. - Liberal Democrats 6,69%
SNP - Scottish National Party 2,40%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,69%
SF - Sinn Fein 0,66%
DUP - Democratic Unionist Party 0,54%
UUP - Ulster Unionist Party 0,35%
Andre partier GB - Andre Partier i Storbritannien 5,47%
Andre partier NI - Andre partier i Nordirland 0,71%

Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Storbritannien - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 20
Grønne/EFA 6
ALDE 1
EKR 20
EFDD 24
NI 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Storbritannien - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 24
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 20
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Lab. Labour Party 20
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 20
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UUP Ulster Unionist Party 1
Cons. Conservative Party 19
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ldem. Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Sinn Fein 1
NI - Løsgængere 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
DUP Democratic Unionist Party 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Storbritannien - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Storbritannien Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 14% 86% 16% 84%
1984 15% 85% 18% 82%
1989 15% 85% 19% 81%
1994 18% 82% 26% 74%
1999 24% 76% 30% 70%
2004 26% 74% 31% 69%
2009 33% 67% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
22.10.19 - 11:30
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Storbritannien - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Storbritannien Den Europæiske Union
1979 32,35% 61,99%
1984 32,57% 58,98%
1989 36,37% 58,41%
1994 36,43% 56,67%
1999 24,00% 49,51%
2004 38,52% 45,47%
2009 34,70% 42,97%
2014 35,60% 42,61%
2019 37,18% 50,66%
Download og del
Download denne graf