Resultater efter nationalt parti: 2014-2019 Storbritannien - Nordirland - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
SF - Sinn Fein 25,52%
DUP - Democratic Unionist Party 20,95%
UUP - Ulster Unionist Party 13,33%
Andre partier NI - Andre partier i Nordirland 40,20%

Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Storbritannien - Nordirland - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
EKR 1
NI 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Storbritannien - Nordirland - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UUP Ulster Unionist Party 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Sinn Fein 1
NI - Løsgængere 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
DUP Democratic Unionist Party 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf