25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019-2024 Storbritannien - Nordirland - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
SF - Sinn Féin 22,20%
DUP - Democratic Unionist Party 21,80%
APNI - Alliance Party 18,50%
SDLP - Social Democratic & Labour Party 13,70%
TUV - Traditional Unionist Voice 10,80%
UUP - Ulster Unionist Party 9,30%
Andre partier NI - Andre partier i Nordirland 3,70%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019-2024 Storbritannien - Nordirland - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
Renew Europe 1
NI 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019-2024 Storbritannien - Nordirland - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
Renew Europe - Renew Europe group 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
APNI Alliance Party 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Sinn Féin 1
NI - Løsgængere 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
DUP Democratic Unionist Party 1

SF > GUE/NGL: ANDERSON Martina Elizabeth

DUP > NI: DODDS Diane

APNI > Renew Europe: LONG Naomi Rachel

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf