Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Tjekkiet - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
ODS - Občanská Demokratická Strana 31,45%
CSSD - Ceská str.sociálne demokrat. 22,38%
KSCM - Komunistická str.Cech a Moravy 14,18%
KDU-CSL - Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 7,64%
Andre partier - Andre partier 24,35%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Tjekkiet - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 4
S&D 7
EPP 2
EKR 9

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Tjekkiet - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 9
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KSCM Komunistická str.Cech a Moravy 4
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KDU-CSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Tjekkiet - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Tjekkiet Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27.05.19 - 01:28
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Tjekkiet - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Tjekkiet Den Europæiske Union
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Download og del
Download denne graf