Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 1989-1994 Afgående Parlament

Opdeling af nationale partier i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Land Pladser i alt
BE
1,54%
1,35%
0,77%
0,58%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Opdeling af nationale partier i Belgien i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 1,54%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,97
0,58
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 1,35%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,97
0,39
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
0,39
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
DE
5,98%
6,18%
0,97%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,39%
0,77%
15,64%
Opdeling af nationale partier i Tyskland i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 5,98%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
5,98
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 6,18%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
4,83
1,35
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,97%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,77
0,19
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 1,16%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,16
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
Løsgængere 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
0,19
0,19
DK
0,58%
0,77%
0,39%
0,19%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
0,39%
3,09%
Opdeling af nationale partier i Danmark i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
0,39
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
EL
1,74%
1,93%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,58%
0,00%
0,19%
4,63%
Opdeling af nationale partier i Grækenland i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 1,74%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,74
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 1,93%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,93
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Venstrefløjs-Koalitionsgruppen 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
0,19
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
ES
5,21%
3,28%
0,97%
0,19%
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,97%
11,58%
Opdeling af nationale partier i Spanien i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 5,21%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
4,63
0,58
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 3,28%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
2,90
0,19
0,19
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,97%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,77
0,19
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
0,19
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 0,97%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,77
0,19
FR
4,05%
2,32%
1,74%
1,54%
2,12%
0,19%
1,35%
1,74%
0,58%
15,64%
Opdeling af nationale partier i Frankrig i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 4,05%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
3,09
0,39
0,19
0,19
0,19
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 2,32%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,16
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 1,74%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,97
0,19
0,19
0,19
0,19
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 1,54%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,54
Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance 2,12%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
2,12
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Venstrefløjs-Koalitionsgruppen 1,35%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,35
De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe 1,74%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,74
Løsgængere 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
0,19
0,19
IE
0,19%
0,77%
0,39%
0,00%
1,16%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
2,90%
Opdeling af nationale partier i Irland i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,77
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance 1,16%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,16
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
IT
6,56%
5,21%
0,77%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
1,74%
15,64%
Opdeling af nationale partier i Italien i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 6,56%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
3,86
2,32
0,39
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 5,21%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
5,02
0,19
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
0,19
0,19
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 1,16%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
0,39
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 1,74%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,77
0,39
0,39
0,19
LU
0,39%
0,58%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Opdeling af nationale partier i Luxembourg i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,39
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
NL
1,54%
1,93%
0,77%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
4,83%
Opdeling af nationale partier i Holland i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 1,54%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,54
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 1,93%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,93
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 0,77%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
0,19
Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 0,39%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
PT
1,54%
0,58%
1,74%
0,00%
0,00%
0,19%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Opdeling af nationale partier i Portugal i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 1,54%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,35
0,19
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
Den Liberale og Demokratiske Gruppe 1,74%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
1,74
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Venstrefløjs-Koalitionsgruppen 0,58%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,58
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UK
8,88%
6,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
15,64%
Opdeling af nationale partier i Storbritannien i politiske grupper i Europa-Parlamentet
Den Socialistiske Gruppe 8,88%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
8,69
0,19
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 6,37%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
6,18
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgængere 0,19%
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
0,19
Download og del
Download denne graf