Pladser efter politisk gruppe og land: 1979-1984 Afgående Parlament

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 7 10 4 2 1 24
Danmark 4 1 2 1 3 1 4 16
Frankrig 23 9 19 15 15 81
Grækenland 10 8 4 2 24
Holland 9 10 4 2 25
Irland 4 4 1 5 1 15
Italien 14 30 24 5 4 4 81
Luxembourg 1 3 2 6
Storbritannien 17 61 1 1 1 81
Tyskland 35 42 4 81
Den Europæiske Union 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Pladser efter politisk gruppe og land: 1979-1984 Afgående Parlament

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt