Pladser efter politisk gruppe og land: 1994-1999 Afgående Parlament

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 6 7 6 2 1 3 25
Danmark 4 3 5 4 16
Finland 4 4 5 2 1 16
Frankrig 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grækenland 10 9 4 2 25
Holland 7 9 10 2 1 2 31
Irland 1 4 1 7 2 15
Italien 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Luxembourg 2 2 1 1 6
Portugal 10 9 3 3 25
Spanien 21 29 2 9 3 64
Storbritannien 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Sverige 7 5 3 3 4 22
Tyskland 40 47 12 99
Østrig 6 7 1 1 6 21
Den Europæiske Union 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Pladser efter politisk gruppe og land: 1994-1999 Afgående Parlament

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt